2021.

Oktobar

U pripremi je montaža maloteretnog lifta, Investitor SANI GROUP Šabac.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor J&S 5470 Ruma.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ARMOUR CONSTRUCTION Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor GIP Sremska Mitrovica.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U toku je montaža elektičnog putničkog i autolifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

U toku je montaža liftova u naselju Ovča, Naručilac SET Šabac.

Završena  je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

 

Septembar

Završena je montaža liftova, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

U pripremi je montaža liftova u naselju Ovča, Naručilac SET Šabac.

 

Avgust

U toku je montaža liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina 1 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

Završena je montaža hidrauličnog putničkog lifta u porodičnoj kući, Investitor Slaviša Drobilović Sombor.

Završen je remont lifta u st. zgradi Kneza Lazara 6 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

U pripremi je montaža elektičnog putničkog i autolifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

 

Jul

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor METALFER STEEL MILL  Sr.Mitrovica.

 

Jun

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 23.06.2021. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL  lifta dogradnja Gerontološkog centra Platičevo, Investitor Predrag Vidović.

31.05.2021.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN 2/21) .

 

Maj

Završen je remont liftova u st. zgradi Janka Veselinovića 67 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

U toku je montaža liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lita, Investitor REFLEKS Majur.

U pripremi je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina 1 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lita, Investitor INOT Šabac.

 

April

U toku je montaža liftova, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift na objektu u ulici Veljka Dugoševića, Investitor S&M Invest, Ruma.

U pripremi je montaža više liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor INOT Šabac.

 

Mart

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta na objektu u ulici Ive Lole Ribara, Investitor S&M Invest, Ruma.

U toku je montaža liftova na objektu 6 Lakat Krivina Beograd, naručilac SET Šabac.

 

Februar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

 

Januar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta na objektu u ulici Veljka Dugoševića, Investitor S&M Invest, Ruma.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

U pripremi je montaža 6 liftova u objektima Lakat Krivina Beograd.

 

2020.

Decembar

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta , Investitor S&M Invest, Ruma.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor COPING Šabac.

 

Novembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor COPING Šabac.

 

Oktobar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor METALFER STEEL MILL  Sr.Mitrovica.

Završen je i atestiran hidraulični putnički lift u Somboru, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

Završen je električni putnički lift u Štrosmajerovoj ulici u Somboru, Naručilac Kleemann liftovi.

 

Septembar

Završeni i atestirani liftovi za  Invesitore  u Sremskoj Mitrovici, ANRAS INVESTMENT i A&T INVEST PLUS.

U toku je montaža liftova za Invesitore  u Sremskoj Mitrovici, ANRAS INVESTMENT i A&T INVEST PLUS.

Završen je remont lifta u Kralja Petra prvog br.9 u Šapcu, Investitor Stambena zajednica i Infrastruktura.

 

Avgust

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

 

Jul

U toku je montaža dva električna putnička MRL lifta u Sremskoj Mitrovici, Investitor ANRAS INVESTMENT.

Završena je montaža pokretne stolice za prevoz osoba smanjene pokretljivosti, Infektivno odeljenje Opšta bolnica Šabac.

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor HEMOFARM AD Pogon Šabac.

 

Jun

Završeno je 8 električnih putničkih MRL liftova u st. naselju Zemunske kapije, Naručilac SET Šabac.  

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

U toku je popravka lifta u St. zgradi Norveška br.12, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA

Završena je popravka lifta u Kneza Lazara br.2, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor HEMOFARM AD Pogon Šabac.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Somboru, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor A&T INVEST PLUS Sr.Mitrovica. 

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

 

Maj

U pripremi je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor YU-DIN COMMERCE  Sr.Mitrovica.

Završen je remont velikog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

April

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor S&M INVEST Ruma.

U toku je remont velikog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor YU-DIN COMMERCE  Sr.Mitrovica.

 

Mart

03.03.2020.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN: 16/2019).

U toku je montaža liftova L5, L6, L7 i L8 u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

 

Februar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA  Sr.Mitrovica.

 

Januar

U toku je montaža  liftova L1, L2, L3 i L4 u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

2019.

Decembar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor GIP doo Sr.MItrovica.

 

Novembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor GIP doo Sr.MItrovica.

U pripremi je montaža više liftova u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

U toku je remont malog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

Oktobar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U pripremi je montaža električnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela C, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Septembar

Završena je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor MITEHNA Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA  Sr.Mitrovica.

 

Avgust

Završena je i atestirana hidraulična teretna platforma, Investitor LORA Sweet Valjevo.

 

Jul

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 26.07.2019. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U toku je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor LORA Sweet Valjevo.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor MITEHNA Šabac.

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

 

Jun

U pripremi je remont liftova u st.zgradi Stojana Novakovića br.28 Šabac, Naručilac JP INFRASTRUKTURA, Investitor St.zajednica

Završeni su i sertifikovani maloteretni liftovi u Predškolskoj ustanovi Ub, Naručilac GRAĐEVINAR Ub.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BORACAY Sremska Mitrovica.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u objektu Stara robna kuća u Šapcu, Naručilac KLEEMANN Liftovi.

 

Maj

Završen je, sertifikovan i pušten u rad električni  lift, Investitor DE HEUS  Šabac.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor LORA Sweet Valjevo.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BORACAY Sremska Mitrovica.

Završeni su i sertifikovani  električni putnički  liftovi u objektu Centar 5 Šabac, Investitor SET Šabac.

U toku je montaža maloteretnih liftova za naručioca GRAĐEVINAR Ub.

 

April

Završena je  i sertifikovana hidraulična teretna platforma , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub

U toku je montaža električnog lifta, Investitor DE HEUS  Šabac.

 

Mart

U pripremi je montaža električnih putničkih liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici i Šapcu.

U pripremi je montaža maloteretnih liftova za naručioca GRAĐEVINAR Ub.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela A Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Februar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub 

 

Januar

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela B Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

Završeni su i sertifikovani električni putnički MRL liftovi, Investitor LILJANA MINIĆ Beograd.

 

 

2018.

Decembar

Zavrsena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma, Investitor MALINA IMPEX Valjevo.

U toku je montaža električnih putničkih liftova u objektu Centar 5 Šabac, Investitor SET Šabac.

U toku je montaža električnih putničkih liftova u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Novembar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift KUR SALON, Investitor SPECIJALNA BOLNICA Banja Koviljača.

Završen je remont lifta u st.zgradi Kralja Petra Prvog br.7  Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

14.11.2018.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 153 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN: 7/2018).

U toku je remont lifta u st.zgradi Kralja Petra Prvog br.7  Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

 

Oktobar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor MALINA IMPEX Valjevo.

U toku je remont liftova u st.zgradi Janka Veselinovića 67 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta na objektu C5, Investitor SET Šabac.

Završen je, sertifikovan i pušten u rad maloteretni lift, Investitor Predškolska ustanova  NAŠE DETE Šabac.

 

Septembar

Završen je i sertifikovan  hidraulični putnički  lift, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub 

 

Avgust

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

Završena je montaža električnog putničkog lifta, Investitor PATEN GRADNJA Šabac.

U pripremi je montaža maloteretnog lifta, Investitor Predškolska ustanova NAŠE DETE Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog lifta, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

 

Jul

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina br.3 u Šapcu, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža liftova za Investitore ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica, PATEN GRADNJA Šabac, MALINA IMPEX Valjevo

U toku je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina br.3 u Šapcu, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

Jun

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 22.06.2018. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

U toku je montaža hidraulične teretne platforme Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

 

Maj

U pripremi je montaža električnog teretnog lifta sa pratiocem, Investitor DE HEUS  Šabac.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova, Investitor LILJANA MINIĆ Beograd.

 

April

Završeni  i sertifikovani liftovi za Investitore  BELA RUŽA GRAĐEVINA Sremska Mitrovica i  S&M INVEST Ruma .

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u prodajnom objektu Capitol Park  Šabac, Naručilac Kleemann liftovi.

 

Mart

U toku je montaža električnog  MRL i hidrauličnog putničkog lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA Sr.Mitrovica.

Završen je i sertifikovan električni putnički  MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u stambeno-poslovnom objektu Glavna 119 Ruma, Investitor S&M INVEST, Ruma.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

Februar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

Januar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u prodajnom objektu Capitol Park  Šabac, Naručilac Kleemann liftovi.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor REFLEX, Šabac.

U pripremi je remont lifta u stambenoj zgradi Đure Jakšića 23, Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

2017.

Decembar

Završen je i sertifikovan električni putnički  MRL lift u stambeno-poslovnom objektu, Investitor TRNIĆ SMSremska Mitrovica.

Završen je električni putnički  MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac

 

Novembar

U toku je montaža dva električna putnička MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor KOLUMBO GRADNJA, Šabac.

U pripremi je montaža dva putnička lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sremska Mitrovica.

 

Oktobar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor TRNIĆ SM, Sremska Mitrovica.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, objekat Sportska dvorana-bazen , Investitor Grad Sremska Mitrovica.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor REFLEX, Šabac.

 

Septembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, objekat Sportska dvorana-bazen , Investitor Grad Sremska Mitrovica.

Završen je eliktrični putnički lift u stambeno-poslovnom objektu, Investitor GIP doo, Sr.Mitrovica.,

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac

 

Avgust

U pripremi je montaža nekoliko liftova za Investitore u Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u ulici Samka Radosavljevića, Investitor NOVOGRADNJA doo, Bezdan.

 

Jul

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

U toku je montaža električnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor GIP doo, Sr.Mitrovica.

 

Jun

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u ulici Branka Radičevića, Investitor  BORACAY  Sr.Mitrovica

Završen je i sertifikovan električni putnički lift na prilaznom platou tornja na Avali, Investitor JP”Emisiona tehnika i vezeBeograd.

U toku je montaža liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici.

 

Maj

Završen je električni putnički lift u ulici Glavna 100, Investitor  S&M INVEST  Ruma.

Završen je električni putnički lift u ulici Kralja Petra Prvog 75, Investitor  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

Završeni su, sertifikovani i pušteni u rad električni putnički MRL liftovi za Investitora ELIXIR GROUP i

STABILNA GRADNJA u Novom Sadu.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lift, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 10.05.2017. sproveo je proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 9001:2008.Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004  i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i

bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. 

09.05.2017.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac (JN: 1/2017).

 

April

Završeni su i sertifikovani električni  putnički MRL liftovi u naselju Dr. Ivan Ribar, Naručilac  SETdoo.

U toku je montaža liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici.

Završen je i sertifikovan maloteretni lift u restoranu RUSTICO Šabac.

 

Mart

Završni radovi na montaži električnih putničkih MRL liftova za Investitora ELIXIR GROUP i

STABILNA GRADNJA u Novom Sadu.  Dva lifta puštena u rad.

 

Februar

Završen je i sertifikovan električni  putnički MRL lifti u Masarikovoj, Investitor  SETdoo Šabac.

 

Januar

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma COMPACT, Investitor ZZ TRLIĆ.

 

2016.

Decembar

U toku je montaža električnog  putničkog MRL lifta u Masarikovoj, Investitor  SETdoo Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor S&M INVEST  Ruma.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

 

Novembar

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

Završen je remont lifta u st.zgradi Cerska 23, Naručilac JSP Stan i skupština st. zgrade.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor ZZ TRLIĆ.

U toku je montaža električnih  putničkih MRL liftova, Naručilac SETdoo.

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova , Investitor ELIXIR GROUP.

 

Oktobar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

U pripremi je remont lifta u st. zgradi Cerska 23, Naručilac JSP Stan i skupština st. zgrade.

 

Septembar

U pripremi je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor NOVOGRADNJA  Bezdan.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA  Bezdan.

 

Avgust

Završena je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT,  Naručilac GOMEX doo.

U pripremi je isporuka i montaža 4 električna putnička MRL lifta, Naručilac SETdoo.

U pripremi je isporuka i montaža 5 električnih putničkih MRL liftova , Investitor ELIXIR GROUP.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT,  Naručilac GOMEX doo.

 

Jul

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u Velikom Gradištu, Naručilac NEIMAR PUT.

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 19 Pravilnika o bezbednosti liftova, a od strane Imenovanog tela.

 

Jun

Priprema liftova za redovni godišnji pregled.

 

Maj

U pripremi je montaža liftova  za Investitore  SET Šabac i NOVOGRADNJA  Bezdan.

 

April

Završen je i sertifikovan električni putnički lift Kajmakčalanska, Investitor SET Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift  Jupiterova 77, Investitor  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

U toku je montaža lifta za Investitora ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

Završeni radovi na remontu lifta u st.zgradi Prote Smiljanića 48/5, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan, Šabac

 

Mart

Završen je remont liftova u stambenim zgradama Prote Smiljanića 48/2 i 60/3, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan, Šabac

 

Februar

Počeli smo proizvodnju redizajniranog pozivnog antivandal tastera, sa trajno utisnutom brajevom i numeričkom oznakom sprata.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta Kajmakčalanska, Investitor SET Šabac.

U pripremi je montaža lifta za Investitora  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

 

Januar

U pripremi je montaža liftova za Investitore SET Šabac i ARMATFER GRADNJA Požarevac.

U pripremi je remont lifta u stambenoj zgradi Kneza Lazara br.8 u Šapcu, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u poslovnom objektu NAVIP, Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ Šabac.

Završeni su i sertifikovani električni putnički liftovi u Stambeno poslovnom objektu CENTAR I, Investitor SET Šabac.

 

2015,

 

Decembar

Završen je i sertifikovan  električni  putnički  MRL lift, Investitor “GRADEKS “doo, Sr.Mitrovica

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd21.12.2015. sproveo je proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 9001:2008.Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004  i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i

bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. 

Završen je i sertifikovan električni  putnički  MRL lift u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

Završen je i sertifikovan električni  putnički MRL lift, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

 

Novembar

Završena je montaža hidrauličnog  putničkog  lifta u stambeno-poslovnom  objektu RAPID III, Ruma,

Naručilac Kleemann Liftovi

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

 

 

Oktobar

Završena je popravka lifta prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl.glasnik RS 101/2010) i prema SRPS EN 81-1:2013,

Naručilac JSP Stan i Skupštine stanara st.zgrade Cerska 29 u Šapcu

Završena je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

Septembar

U toku je montaža hidrauličnog  putničkog  lifta u stambeno-poslovnom  objektu RAPID III, Ruma,

Naručilac Kleemann Liftovi

Završena je rekonstrukcija lifta u st. zgradi Nušićeva br.2, Investitor Skupština stanara i JSP Stan, Šabac

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “GRADEKS “doo, Sr.Mitrovica

 

Avgust

U toku je rekonstrukcija lifta u st. zgradi Nušićeva br.2, Investitor Skupština stanara i JSP Stan, Šabac

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “GRADEKS”doo, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor “FMB”doo, Cerovac

U toku je montaža tri električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

 

Jul

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 19 Pravilnika o bezbednosti liftova, a od strane Imenovanog tela.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

Jun

22.06.2015.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 148 liftova u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za stambene usluge “STAN” Šabac (JN br.12/2015)

Završen je i sertifikovan panoramski, električni  MRL lift u poslovno-stambenom objektu “NAVIP” u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna dizalica COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

 

Maj

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U toku je montaža hidraulične teretne dizalice COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

 

April

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma COMPACT, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

U toku je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidraulične teretne dizalice COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

U pripremi je montaža tri električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

 

Mart

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor CARSKI KONAK, Tršić

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u Garni  Hotelu ANDRIĆ u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo , Sombor

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna plaftorma COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Garni Hotelu ANDRIĆ u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo , Sombor

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

 

Februar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

U toku je montaža  panoramskog,  MRL lifta u poslovno-stambenom objektu “NAVIP” u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor CARSKI KONAK, Tršić

 

Januar

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u stambenom objektu u Somboru,

Investitor NOVOGRADNJA, Bezdan

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor S&M INVEST, Ruma

 

 

 

 

2014.

Decembar

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Hotelu ANDRIĆ, u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo, Sombor

Počeli smo proizvodnju redizajniranog tastera za poziv lifta, sa oznakama na Brajevom pismu.

U pripremi je montaža liftova u poslovno-stambenom objektu u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu u Somboru,

Investitor NOVOGRADNJA, Bezdan

U toku je montaža električnog putničkog lifta MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor S&M Invest, Ruma

 

Novembar

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Petra Prvog br.12 , Naručilac JSP Stan Šabac i Skupština stanara.

U pripremi je montaža električnog putničkog lifta MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor  S&M Invest, Ruma

Oktobar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift , Investitor EVROPA KOMERC, Petrovac na Mlavi

13.10.2014. Sprovedena je druga resertifikacija Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008

i Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004 od strane akreditovanog sertifikacionog tela ISOQAR Ltd.

 

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u stambeno-poslovnom objektu RAPID II, Ruma,

naručilac Kleemann liftovi

Septembar

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL, lamela II, Investitor BOR Majur

10.09.2014. Iz Regionalne privredne komore Valjevo, Udruženje za građevinarstvo, metalnu i elektro industriju,

posetili su nas Biljana Vukomanović, sekretar odbora, Dijana Jeremić, sekretar odbora i Nenad Spasenić, stručni saradnik.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

Avgust

Završen je i sertifikovan prvi MRL električni putnički lift u stambenoj zgradi u Sr.Mitrovici,

Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS, Sr.Mitrovica

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu RAPID II,Ruma

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA-KOMERC, Petrovac na Mlavi

Jul

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu RAPID  II, Ruma,

Naručilac KLEEMANN LIFTOVI

Završen je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled izvršen od strane Imenovanog tela, prema članu 19. Pravilnika o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.101/2010)

i standarda SRPS EN 81-2:2010

Jun

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

10.06.2014.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 142 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za stambene usluge “STAN” Šabac (JN br.2/2014)

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS, Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, lamela II, Investitor BOR Majur

Maj

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL, lamela I, Investitor BOR Majur

April

U toku je priprema liftova za Redovni (godišnji)  pregled, od strane Imenovanog tela, prema članu 19. Pravilnika

o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.101/2010) i standarda SRPS EN 81-2:2010

Mart

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS,Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, lamela I, Investitor BOR Majur

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor SKUPŠTINA  STANARA  BOJANE  PRVULOVIĆ , Požarevac

Završena je rekonstrukcija teretnog lifta, Investitor MITSIDES POINT, Sr.Mitrovica

Februar

U toku je rekonstrukcija teretnog lifta, Investitor MITSIDES POINTSr. Mitrovica

U pripremi je montaža električkih putničkih MRL liftova, Investitor BOR Majur

U pripremi je montaža hidrauličnih putničkih liftova za Investitore u Šapcu, Sr. Mitrovici, Požarevcu i Beogradu

Završena je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor ELIXIR FOOD, Šabac

 

ARHIVA AKTUELNOSTI